Omyła, M. (2020) Aksjomat Fregego, Filozofia Nauki, 28(3), s. 99-109. doi: https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0017.