Puczyłowski, T. (2020) Odwoływalność i mówienie nie wprost, Filozofia Nauki, 28(3), s. 73-98. doi: https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0016.