Stacewicz, P. i Siedliński, R. (2020) „O informatycznej kategorii analogowości i jej stosowalności w biologii molekularnej”, Filozofia Nauki, 28(3), s. 47–71. doi: 10.14394/filnau.2020.0015.