Stacewicz, P. i Siedliński, R. (2020) O informatycznej kategorii analogowości i jej stosowalności w biologii molekularnej, Filozofia Nauki, 28(3), s. 47-71. doi: https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0015.