Piwowarczyk, M. (2020) „Platonizm a spór o uniwersalia. W związku z książką Pawła Rojka Tropy i uniwersali”a, Filozofia Nauki, 28(2), s. 113-133. doi: https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0012.