Luc, J. (2020) „W gąszczu filozoficznych rozróżnień. Pawła Rojka systematyzacja podstawowych zagadnień dotyczących tropów i uniwersalió”w, Filozofia Nauki, 28(2), s. 99-111. doi: https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0011.