Żuromski, D. (2020) Międzyosobowy poziom wyjaśniania umysłu i zdolności poznawczych, Filozofia Nauki, 28(2), s. 47-74. doi: https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0009.