Gemel, A. (2020) „Granica i centrum. Problem struktury pojęć w modelu przestrzeni pojęciowyc”h, Filozofia Nauki, 28(2), s. 25-46. doi: https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0008.