Lenart, K. (2020) Quiddytyzm i quidditas w metafizyce analitycznej, Filozofia Nauki, 28(1), s. 61-84. doi: https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0003.