Tarnowski, M. (2020) „Wskazywanie w myślach. Myśli zależne od przedmiotu a semantyka złożonych wyrażeń wskazującyc”h, Filozofia Nauki, 28(1), s. 85-110. doi: https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0004.