Grygiel, W. (2020) „Mechanika arystotelesowska a współczesna fizyka. Na tropach ciągłości wewnętrznej logiki rozwoju nauk”i, Filozofia Nauki, 28(1), s. 5-24. doi: https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0001.