Sady, W. (2019) „Uwagi Wittgensteina "O pewności" a teoria kolektywów myślowych i stylów myślowych Fleck”a, Filozofia Nauki, 27(3), s. 87-102. doi: https://doi.org/10.14394/filnau.2019.0019.