Pawłowski, M. (2019) Neopopperowski argument przeciw funkcjonalizmowi, Filozofia Nauki, 27(3), s. 77-86. doi: https://doi.org/10.14394/filnau.2019.0018.