Pacholik-Żuromska, A. (2019) Modele jaźni w samowiedzy, Filozofia Nauki, 27(3), s. 55-76. doi: https://doi.org/10.14394/filnau.2019.0017.