Haraburda, M. (2019) Problemy koncepcyjne naturalizmu redukcyjnego Quine’a, Filozofia Nauki, 27(2), s. 115-140.