Werner, K. (2019) „Pan Cogito wypełnia kwestionariusz. Filozofia eksperymentalna wobec pytania o naturę kompetencji filozoficzne”j, Filozofia Nauki, 27(2), s. 87-114. doi: https://doi.org/10.14394/filnau.2019.0012.