Jonkisz, J. (2019) „Jednoznaczna charakterystyka, subiektywność oraz stopniowalność świadomości. Zarys rozwiązań trzech problemó”w, Filozofia Nauki, 27(2), s. 59-85. doi: https://doi.org/10.14394/filnau.2019.0011.