Grygianiec, M. (2019) Inwariantyzm a transcendentyzm, Filozofia Nauki, 27(1), s. 49-71. doi: https://doi.org/10.14394/filnau.2019.0003.