Klonowski, M. i Krawczyk, K. (2019) „Problem wszechwiedzy logicznej. Krytyka światów nienormalnych i propozycja nowego rozwiązani”a, Filozofia Nauki, 27(1), s. 27-48. doi: https://doi.org/10.14394/filnau.2019.0002.