Ziobrowski, Jacek. 2018. „Struktury Uzasadniania. Część II. Fundacjoniz”m. Filozofia Nauki 26 (2), 95-118. https://doi.org/10.14394/filnau.2018.0012.