Rzepiński, Tomasz. 2016. Problemy Epistemologiczne Analizy Podgrup Randomizowanych Badań Klinicznych. Filozofia Nauki 24 (4), 73-94.