RzepiƄski, Tomasz. 2012. Ewidencja Empiryczna W Procesie Podejmowania Decyzji Klinicznych. Filozofia Nauki 20 (3), 13-33.