Dadaczyński, Jerzy. 2022. „Giuseppe Veronesego Konstruktywizm Arytmetyczny a poznawalność nieskończoności. Studium Wybranych wątków Filozofii Matematyki We Wprowadzeniu Do Grundzüge Der Geometrie Von Mehreren Dimensionen”. Filozofia Nauki 30 (3):33-50. https://doi.org/10.14394/filnau.2022.0027.