Maćkiewicz, Bartosz. 2022. „Niedostatki Metod Kwestionariuszowych W Filozofii Eksperymentalnej”. Filozofia Nauki 30 (3):71-100. https://doi.org/10.14394/filnau.2022.0029.