Jaworski, Krzysztof. 2021. Sformalizowana Analogia Proporcjonalności W Ujęciu Józefa Marii Bocheńskiego I Jej Zastosowanie W Dyskursie Religijnym. Filozofia Nauki 29 (1), 63-79. https://doi.org/10.14394/filnau.2021.0006.