Rojek, Paweł. 2021. „Piekący Problemat Ingardena. Platonizm, Uniwersalia I Byty Relacyjn”e. Filozofia Nauki 29 (1), 109-38. https://doi.org/10.14394/filnau.2021.0002.