Heflik, Włodzimierz. 2021. „Wokół "Der Gedanke". Spór Russella Z Fregem O Naturę Myśli, Sądu I Fakt”u. Filozofia Nauki 29 (1), 5-41. https://doi.org/10.14394/filnau.2021.0001.