Tarnowski, Maciej. 2020. „Jaka Teoria Działania? O "Mechanice Działań" Michała Barcz”a. Filozofia Nauki 28 (4), 83-102. https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0023.