Popławski, Patryk. 2020. Kazimierza Ajdukiewicza Analiza Syntaktyczna a Problem Wyrażeń Niepełnych. Filozofia Nauki 28 (4), 39-60. https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0021.