Drofiszyn, Marcin. 2020. „Formalne Związki Między Powinnością a Dobrem. Rozważania Na Marginesie Prac Henryka Elzenberg”a. Filozofia Nauki 28 (4), 5-23. https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0019.