Miczke, Ida. 2020. Autorytet Pierwszoosobowy I Samowiedza W Koncepcji Crispina Wrighta. Filozofia Nauki 28 (3), 111-30. https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0018.