Omyła, Mieczysław. 2020. Aksjomat Fregego. Filozofia Nauki 28 (3), 99-109. https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0017.