Puczyłowski, Tomasz. 2020. Odwoływalność I Mówienie Nie Wprost. Filozofia Nauki 28 (3), 73-98. https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0016.