Stacewicz, Paweł, i Radosław Siedliński. 2020. O Informatycznej Kategorii Analogowości I Jej Stosowalności W Biologii Molekularnej. Filozofia Nauki 28 (3), 47-71. https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0015.