Piwowarczyk, Marek. 2020. „Platonizm a Spór O Uniwersalia. W Związku Z Książką Pawła Rojka Tropy I Uniwersali”a. Filozofia Nauki 28 (2), 113-33. https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0012.