Luc, Joanna. 2020. „W Gąszczu Filozoficznych Rozróżnień. Pawła Rojka Systematyzacja Podstawowych Zagadnień Dotyczących Tropów I Uniwersalió”w. Filozofia Nauki 28 (2), 99-111. https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0011.