Ebner, Maria. 2020. Strategia Antysceptycka Eksternalizmu Semantycznego. Filozofia Nauki 28 (2), 75-98. https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0010.