Żuromski, Daniel. 2020. Międzyosobowy Poziom Wyjaśniania Umysłu I Zdolności Poznawczych. Filozofia Nauki 28 (2), 47-74. https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0009.