Lenart, Karol. 2020. Quiddytyzm I Quidditas W Metafizyce Analitycznej. Filozofia Nauki 28 (1), 61-84. https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0003.