Grygiel, Wojciech. 2020. „Mechanika Arystotelesowska a Współczesna Fizyka. Na Tropach Ciągłości Wewnętrznej Logiki Rozwoju Nauk”i. Filozofia Nauki 28 (1), 5-24. https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0001.