Sady, Wojciech. 2019. „Uwagi Wittgensteina "O Pewności" A Teoria Kolektywów Myślowych I Stylów Myślowych Fleck”a. Filozofia Nauki 27 (3), 87-102. https://doi.org/10.14394/filnau.2019.0019.