Pawłowski, Michał. 2019. Neopopperowski Argument Przeciw Funkcjonalizmowi. Filozofia Nauki 27 (3), 77-86. https://doi.org/10.14394/filnau.2019.0018.