Pacholik-Żuromska, Anita. 2019. Modele Jaźni W Samowiedzy. Filozofia Nauki 27 (3), 55-76. https://doi.org/10.14394/filnau.2019.0017.