Haraburda, Michał. 2019. Problemy Koncepcyjne Naturalizmu Redukcyjnego Quine’a. Filozofia Nauki 27 (2), 115-40.