Werner, Konrad. 2019. „Pan Cogito Wypełnia Kwestionariusz. Filozofia Eksperymentalna Wobec Pytania O Naturę Kompetencji Filozoficzne”j. Filozofia Nauki 27 (2), 87-114. https://doi.org/10.14394/filnau.2019.0012.