Jonkisz, Jakub. 2019. „Jednoznaczna Charakterystyka, Subiektywność Oraz Stopniowalność świadomości. Zarys Rozwiązań Trzech Problemó”w. Filozofia Nauki 27 (2), 59-85. https://doi.org/10.14394/filnau.2019.0011.