Grygianiec, Mariusz. 2019. Inwariantyzm a Transcendentyzm. Filozofia Nauki 27 (1), 49-71. https://doi.org/10.14394/filnau.2019.0003.