Klonowski, Mateusz, i Krzysztof Krawczyk. 2019. „Problem Wszechwiedzy Logicznej. Krytyka światów Nienormalnych I Propozycja Nowego Rozwiązani”a. Filozofia Nauki 27 (1), 27-48. https://doi.org/10.14394/filnau.2019.0002.