Ziobrowski, J. (2018). Struktury uzasadniania. Część II. Fundacjonizm. Filozofia Nauki, 26(2), 95-118. https://doi.org/10.14394/filnau.2018.0012