Ziobrowski, J. (2018). Struktury uzasadniania. Część I. Infinityzm i koherentyzm. Filozofia Nauki, 26(1), 67–113. https://doi.org/10.14394/filnau.2018.0004